Mesto Košice

Košice - mestská časť Západ

IČO
00691135
IČ DPH
SK2021186904
Zamestnancov
1339
Vznik subjektu
1. január 1991 0:00
Tržby
+1%
Počet žiadostí
32
Projekty
28
Úspešnosť žiadostí
87%
Celková suma
102,508,527 €
Nezrovnalosti
55 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,103,712 €
Suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,265,600 €
Vlastné zdroje
113,280 €
Projekt

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informač…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
987,551 €
Suma
987,551 €
Vlastné zdroje
49,378 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice - elok…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
801,029 €
Vlastné zdroje
40,051 €
Projekt

Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hreb…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
212,849 €
Suma
552,400 €
Vlastné zdroje
27,620 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
457,955 €
Suma
461,346 €
Vlastné zdroje
23,067 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,060 €
Suma
427,060 €
Vlastné zdroje
21,353 €
Projekt

Hluková mapa pre Mesto Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
410,000 €
Vlastné zdroje
20,500 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
22,576 €
Suma
199,208 €
Vlastné zdroje
9,960 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďars…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
153,694 €
Suma
199,102 €
Vlastné zdroje
9,955 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,999 €
Suma
194,256 €
Vlastné zdroje
9,713 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
182,735 €
Vlastné zdroje
9,137 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP sta…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,202 €
Suma
182,572 €
Vlastné zdroje
9,129 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
165,869 €
Vlastné zdroje
8,293 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,209 €
Suma
154,085 €
Vlastné zdroje
7,704 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,741 €
Vlastné zdroje
7,237 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh III. v rámc…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,542 €
Vlastné zdroje
7,027 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh II. v rámci…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
139,063 €
Suma
139,120 €
Vlastné zdroje
6,956 €
Projekt

Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie M…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
127,882 €
Suma
127,882 €
Vlastné zdroje
6,394 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Azovská - MČ Košice Nad jaz…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
55 €
Vyčerpané z projektu
118,216 €
Suma
122,588 €
Vlastné zdroje
6,129 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,224 €
Suma
121,159 €
Vlastné zdroje
6,058 €
Projekt

Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
105,400 €
Vlastné zdroje
5,270 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
102,110 €
Vlastné zdroje
5,106 €
Projekt

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební …

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
73,734 €
Vlastné zdroje
3,687 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Koš…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,009 €
Suma
68,009 €
Vlastné zdroje
3,400 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,394 €
Suma
60,619 €
Vlastné zdroje
3,031 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,154 €
Suma
51,154 €
Vlastné zdroje
2,558 €
Projekt

Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdi…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,823 €
Suma
50,823 €
Vlastné zdroje
2,541 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,103,712 €
Suma
94,427,834 €
Vlastné zdroje
4,721,392 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
457,955 €
Suma
461,346 €
Vlastné zdroje
23,067 €
Projekt

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátova - MČ Košice Západ…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
427,060 €
Suma
427,060 €
Vlastné zdroje
21,353 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh III. v rámc…

Mesto Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
140,542 €
Vlastné zdroje
7,027 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh II. v rámci…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
139,063 €
Suma
139,120 €
Vlastné zdroje
6,956 €
Projekt

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IRO…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,394 €
Suma
60,619 €
Vlastné zdroje
3,031 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.