Na tejto stránke nájdete všetky firmy, mimovládky, obce, ministerstvá ... , ktoré o eurofondy žiadali a ak boli úspešné, riadia projekty.

Názov Projekty Úspešnosť Nezrovnalosti Celková suma Tržby
Názov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 147
 • Bežiace: 88
 • Ukončené: 25
 • Partner: 5
Úspešnosť
81%
Nezrovnalosti
925,819 €
Celková suma
583,576,763 €
Tržby
-
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej repub…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 89
 • Bežiace: 40
 • Ukončené: 31
 • Partner: 43
Úspešnosť
91%
Nezrovnalosti
409,979 €
Celková suma
193,990,818 €
Tržby
-
Názov

Úrad vlády Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 61
 • Bežiace: 24
 • Ukončené: 29
 • Partner: 5
Úspešnosť
100%
Nezrovnalosti
14,927 €
Celková suma
61,219,470 €
Tržby
-
Názov

Žilinská univerzita v Žiline

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 52
 • Bežiace: 24
 • Ukončené: 6
 • Partner: 18
Úspešnosť
59%
Nezrovnalosti
10,781 €
Celková suma
46,501,542 €
Tržby
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 58
 • Bežiace: 39
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
96%
Nezrovnalosti
2,913,710 €
Celková suma
1,371,109,308 €
Tržby
-
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 58
 • Bežiace: 39
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
96%
Nezrovnalosti
2,913,710 €
Celková suma
1,371,109,308 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 35
 • Bežiace: 13
 • Ukončené: 1
 • Partner: 7
Úspešnosť
42%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
23,186,027 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 35
 • Bežiace: 13
 • Ukončené: 1
 • Partner: 7
Úspešnosť
42%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
23,186,027 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 46
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 11
 • Partner: 3
Úspešnosť
93%
Nezrovnalosti
211,340 €
Celková suma
159,402,554 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 46
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 11
 • Partner: 3
Úspešnosť
93%
Nezrovnalosti
211,340 €
Celková suma
159,402,554 €
Tržby
-
Názov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štát…

Zber, úprava a dodávka ostatnej vody

Projekty
 • Počet žiadostí: 45
 • Bežiace: 22
 • Ukončené: 6
 • Partner: 1
Úspešnosť
62%
Nezrovnalosti
156 €
Celková suma
102,277,398 €
Tržby
Názov

Mesto Prešov

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 43
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 5
 • Partner: -
Úspešnosť
74%
Nezrovnalosti
14,044 €
Celková suma
12,846,178 €
Tržby
-
Názov

Žilinský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 33
 • Bežiace: 23
 • Ukončené: 3
 • Partner: 5
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
17,443 €
Celková suma
32,020,910 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo financií Slovenskej republ…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 41
 • Bežiace: 19
 • Ukončené: 12
 • Partner: 3
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
85 €
Celková suma
106,390,685 €
Tržby
-
Názov

Mesto Trenčín

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 39
 • Bežiace: 23
 • Ukončené: 3
 • Partner: 1
Úspešnosť
82%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
9,429,274 €
Tržby
-
Názov

Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 37
 • Bežiace: 25
 • Ukončené: 2
 • Partner: 3
Úspešnosť
78%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
44,236,613 €
Tržby
-
Názov

Mesto Nitra

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 41
 • Bežiace: 33
 • Ukončené: 3
 • Partner: 1
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
8,020 €
Celková suma
10,418,699 €
Tržby
-
Názov

Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 31
 • Bežiace: 18
 • Ukončené: 6
 • Partner: 3
Úspešnosť
87%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
37,838,420 €
Tržby
-
Názov

Mesto Žilina

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 35
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 2
 • Partner: -
Úspešnosť
91%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
10,856,663 €
Tržby
-
Názov

Mesto Košice

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 28
 • Bežiace: 12
 • Ukončené: 12
 • Partner: -
Úspešnosť
89%
Nezrovnalosti
55 €
Celková suma
100,010,612 €
Tržby
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.