Zvýšenie inovačných kapacít spoločnosti OMNIA KLF, a.s. zavedením vysoko modernej technológie do výroby

OMNIA KLF, a. s.

Popis projektu

Predmetom projektu je obstaranie inovatívnej technológie na výrobu rozvalkov z ocele za tepla, ktoré sú určené pre ložiská hlavne pre automobilový priemysel. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu výrobných kapacít, k zníženiu energetickej náročnosti, zníženiu spotreby materiálu i zníženiu negatívnych vplyvov výrobného procesu na ŽP. Obstarávaná technológia bude pozostávať z dvoch samostatných častí, a to plnoautomatického delenia materiálu s následným indukčným ohrevom na kovaciu teplotu a plno automatickej linky s následným rozvalcovaním. Navrhovaná inovácia automatizácie koncepčne unikátne rieši energetickú a materiálovú náročnosť výroby, pružnosť výroby na zmenu požiadaviek zákazníka, ako aj bezpečnosť technológie voči priemyselným haváriám. Navrhnutá sofistikovaná technológia bude konkurencieschopná v danom segmente, nielen na európskom, ale i svetovom trhu. V rámci predkladaného projektu sa dosiahne inovácia produktu a procesu súčasne prostredníctvom diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali a zároveň prostredníctvom zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne. Realizáciou projektu sa dosiahne naplnenie merateľných ukazovateľov:

Počet inovovaných procesov v hodnote 1, 

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové v hodnote 1

Počet produktov, ktoré sú pre trh nové v počte 1

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - 5 FTE

Viac
Subjekt
OMNIA KLF, a. s.
Miesta realizácie
Kysucké Nové Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.11.2018
Celková suma
5,467,710 €
Vlastné zdroje
3,554,012 €
Vyčerpané z projektu
5,467,710 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Ostatné inovačné opatrenia
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
31.08.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
31.08.2017
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
5,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
01.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
01.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet organizačných inovácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
01.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.02.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kovací lis s následným rozvalcovaním (1. zálohová platba = 30% z ceny za Dielo)

Dodávateľská zálohová faktúra

Vlastník dokladu
OMNIA KLF, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,332,288 €
Schválené na preplatenie
1,331,838 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

Kovací lis s následným rozvalcovaním (2. zálohová platba = 30% z ceny za Dielo)

Dodávateľská zálohová faktúra

Vlastník dokladu
OMNIA KLF, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,332,288 €
Schválené na preplatenie
1,331,838 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Kovací lis s následným rozvalcovaním

Dodávateľská (vyúčtovacia) faktúra

Vlastník dokladu
OMNIA KLF, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,775,784 €
Schválené na preplatenie
1,775,784 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

Indukčný ohrev s pílením

Dodávateľská (vyúčtovacia) faktúra

Vlastník dokladu
OMNIA KLF, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,028,250 €
Schválené na preplatenie
1,028,250 €
Realizácia
27.11.2018
Názov IČO
Názov
C.E.F.I. S.R.L.
IČO
00811980
Názov
OMNIA KLF, a. s.
IČO
00211095
Názov
MOSSINI S.p.A.
IČO
00211095
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.