STRABAG s.r.o.

Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO
17317282
DIČ
2020316298
IČ DPH
SK2020316298
Vznik subjektu
10. jún 1991 0:00
Zisk
4,344,207 € (-77%)
Tržby
146,410,075 € (-33%)
Projekty
0
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská, Ing. Branislav Lukáč, Ing. Luboš Tomášek, Ing. Ondřej Novák, Ing. Jakub Svoboda, Dipl. Ing. Aleš Trojan
Osoby v ORSR
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Ing. Luboš Tomášek, Ing. Ondřej Novák, Ing. Jakub Svoboda, Viera Nádaská, Dipl. Ing. Aleš Trojan
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
757,169 €
Vyčerpané z projektu
233,219,775 €
Suma
272,514,474 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

D3 Svrčinovec – Skalité (2. fáza)

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
130,894,095 €
Suma
131,900,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,893,669 €
Suma
84,287,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. trie…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
1,692 €
Vyčerpané z projektu
11,426,175 €
Suma
21,041,184 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaj…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
6,815 €
Vyčerpané z projektu
7,086,709 €
Suma
8,435,325 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mo…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,934,832 €
Suma
6,092,251 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice -…

Košický samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,995,172 €
Vlastné zdroje
249,759 €
Projekt

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - čas…

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,380,373 €
Vlastné zdroje
212,241 €
Projekt

ID - R009 II/555 Michalovce- Veľké Kapušany- Kráľ…

Košický samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,382,489 €
Suma
3,841,129 €
Vlastné zdroje
192,056 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ces…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,328 €
Vyčerpané z projektu
1,897,632 €
Suma
3,833,808 €
Vlastné zdroje
191,690 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,117,420 €
Suma
3,405,641 €
Vlastné zdroje
170,282 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Kleno…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,285,942 €
Suma
3,091,943 €
Vlastné zdroje
163,667 €
Projekt

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,989,830 €
Suma
2,933,118 €
Vlastné zdroje
179,327 €
Projekt

Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,723,602 €
Suma
2,061,569 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinské…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
397,330 €
Suma
2,052,004 €
Vlastné zdroje
102,600 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,702,160 €
Suma
1,746,670 €
Vlastné zdroje
87,334 €
Projekt

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Ban…

Technické služby, mestský pod…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,606,568 €
Suma
1,607,580 €
Vlastné zdroje
80,379 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbran…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
481,744 €
Suma
1,524,591 €
Vlastné zdroje
76,230 €
Projekt

ID - R010 II/582 Michalovce - Sobrance

Košický samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
946,228 €
Suma
1,363,836 €
Vlastné zdroje
76,325 €
Projekt

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistick…

Mesto Turzovka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
294,486 €
Suma
1,185,195 €
Vlastné zdroje
59,260 €
Projekt

Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Kys…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,086,790 €
Vlastné zdroje
54,339 €
Projekt

Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa

Mesto Nitra

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
731,437 €
Suma
897,742 €
Vlastné zdroje
44,887 €
Projekt

Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejo…

Mesto Poprad

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
824,231 €
Vlastné zdroje
31,516 €
Projekt

Cyklotrasa – I. etapa, Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
643,242 €
Suma
643,242 €
Vlastné zdroje
32,162 €
Projekt

Zvýšenie triedeného zberu v obci Kokava nad Rimav…

Obec Kokava nad Rimavicou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
287,508 €
Suma
526,571 €
Vlastné zdroje
26,329 €
Projekt

Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Hor…

Žilinský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
13,433 €
Vyčerpané z projektu
501,749 €
Suma
511,338 €
Vlastné zdroje
25,567 €
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku…

Mesto Detva

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,595 €
Vyčerpané z projektu
483,306 €
Suma
493,184 €
Vlastné zdroje
24,659 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Ber…

Mesto Detva

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
303,675 €
Suma
446,641 €
Vlastné zdroje
22,332 €
Projekt

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar na…

Mesto Žiar nad Hronom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,614 €
Vyčerpané z projektu
422,079 €
Suma
422,079 €
Vlastné zdroje
21,104 €
Projekt

Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania

Mesto Detva

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
381,606 €
Suma
407,944 €
Vlastné zdroje
19,936 €
Projekt

Cyklistická cesta Orechová Potôň

Obec Orechová Potôň

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
407,831 €
Vlastné zdroje
20,392 €
Projekt

Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa

Mesto Čadca

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
233,601 €
Suma
397,486 €
Vlastné zdroje
19,874 €
Projekt

Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa

Mesto Čadca

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
252,140 €
Suma
354,385 €
Vlastné zdroje
17,719 €
Projekt

Cyklotrasy bez hraníc - štúdie a plány, Mikroregi…

Obec Veľké Dvorníky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,967 €
Suma
346,085 €
Vlastné zdroje
17,248 €
Projekt

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového ho…

Mesto Fiľakovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
222,577 €
Suma
222,934 €
Vlastné zdroje
11,147 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kozárovce

Obec Kozárovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
181,894 €
Vlastné zdroje
9,095 €
Projekt

Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zastávka MHD…

Mesto Prešov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
143,845 €
Suma
148,359 €
Vlastné zdroje
7,418 €
Projekt

Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno

Mesto Brezno

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
356 €
Vyčerpané z projektu
144,970 €
Suma
146,415 €
Vlastné zdroje
7,321 €
Projekt

Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie M…

Mesto Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
127,882 €
Suma
127,882 €
Vlastné zdroje
6,394 €
Projekt

Revitalizácia parku - Gudernova ulica, Košice

Mestská časť Košice-Západ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,458 €
Suma
106,423 €
Vlastné zdroje
5,321 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.