Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
00603481
DIČ
2020372596
IČ DPH
SK2020372596
Vznik subjektu
1. január 1991 0:00
Tržby
0%
Počet žiadostí
13
Projekty
11
Úspešnosť žiadostí
84%
Celková suma
70,994,864 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - K…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,205,041 €
Vlastné zdroje
3,310,252 €
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Vajnorská rad…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,477,976 €
Vlastné zdroje
73,899 €
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Ružinovská ra…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
767,850 €
Vlastné zdroje
38,392 €
Projekt

Bratislava územný manažment 2020 / Bratislava Uml…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
351,697 €
Suma
674,227 €
Vlastné zdroje
41,213 €
Projekt

Podpora domácej opatrovateľskej služby na komunit…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
492,480 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Karloveská ra…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
332,410 €
Suma
475,821 €
Vlastné zdroje
23,791 €
Projekt

Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska,…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
213,438 €
Suma
357,898 €
Vlastné zdroje
17,895 €
Projekt

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FO…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,900 €
Suma
199,799 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov SO pre IROP KM Brat…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,774 €
Vlastné zdroje
7,689 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
126,840 €
Suma
126,840 €
Vlastné zdroje
6,342 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,384 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participa…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,070,876 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Bratislava územný manažment 2020 / Bratislava Uml…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
351,697 €
Suma
674,227 €
Vlastné zdroje
41,213 €
Projekt

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FO…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,900 €
Suma
199,799 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov SO pre IROP KM Brat…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,774 €
Vlastné zdroje
7,689 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
126,840 €
Suma
126,840 €
Vlastné zdroje
6,342 €
Projekt

Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,384 €
Suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.